Rørlegging

Rørlegging innen ulike trykk klasser

Hycom utfører rørlegging med høy kvalitet og kompetanse, i de ulike trykk klasser og med tilhørende fittings for de ulike de krav. Nye anlegg, eksisterende anlegg eller for ombygginger og reparasjoner.

Hycom utfører rørlegging med høy kvalitet og kompetanse, i de ulike trykk klasser og med tilhørende fittings for de ulike de krav. Nye anlegg, eksisterende anlegg eller for ombygginger og reparasjoner.

Hjelper kunden med valg av rørtrasè og gjennomføringer.

De vanligste rør dimensjonene er fra 6mm til Ø60mm, men vi påtar oss også oppdrag med større dimensjoner. Rør arbeidet utføres med kundens valg av type fittings, det være seg snittring, kraging, Walform, SAE, autoclave eller annen kompresjonsfittings.

Ferdig utført rørlegging, trykktestes og flushes til ønsket renhetsklasse og eller iht. gjeldene prosedyrer og krav.

Åshild Irene Østerbø

Åshild Irene Østerbø

920 56 000 Send epost
Roy Arne Birkeland

Roy Arne Birkeland

Send epost

HyCom Hydraulikk Competance AS

Håkonshellaveien 201c
5174 Mathopen