Valen Marina

Utbedring av ventil, slanger og fittings etter befaring på Valen Marina

Prosjektet ble utført ved vår kai i perioden februar og mars 2022.

Prosjektets omfang

Bytte av slanger og ventiler, samt generell service på hydrauliske system.

Arbeidsoppgaver

Valen Marina kom inn 25. februar for gjennomgang/befaring. Diverse ventiler om bord til kran og nokke, samt slanger og fittings var rustet og klar for utskifting. Det meste av deler ble bestilt slik at dette var klart til båten kom tilbake

Båten ankom kaien hos HyCom igjen 21. mars. Slanger og fittings ble målt opp og bestilt inn, samt at det har blitt skiftet sentral til kran og kjøreventil til nokke.

Det har blitt produsert braketter til sentral og kjøreventil. Annet arbeid som er gjort er modifisering av reimdrift mellom motor og hydr.pumpe, samt generell service, kontroll av olje og filterskift.

Båten fikk et hasteoppdrag 24. mars, og vi måtte prioritere kritisk utstyr for denne jobben.

I framtiden skal det tas service på svingkrans til kran, samt at det skal skiftes nødstopp.

Utfordringer og løsninger

Slangene var vanskelig å demontere og bar preg av en del rust. Ventil som skulle byttes var ikke direkte ombyttbar og vi valgte da å modifisere brakett til dette.

  • Kunde:Valen Marina
  • Sted:HyCom AS
  • Årstall:2022

Kontaktperson

Gaute Aam

Gaute Aam

Send epost