KCA Deutag

Utvikling og produksjon av kundetilpasset ventil.

Prosjektet omfatter utvikling, dokumentasjon og produksjon av komponenter.

Prosjektets omfang

Det er enkelte produkter som har godt ut av produksjon og ikke kan leveres lenger. Dette er en stadig økende utfordring for å holde anlegg i gang uten nedetid. Ombygginger for å utfase utgåtte komponenter kan også være omfattende, med tilhørende dokumentasjons endringer og nedetid.

Arbeidsoppgave

Utvikle, dokumentere og produsere komponenter som brukes for vedlikehold av eksisterende anlegg. Dette være seg komplette komponenter eller reservedeler.

Utfordringer og løsninger

Mange av komponentene står i sikkerhetskritiske system og det må dokumenteres at funksjon, trykklasse, mediekompatible, driftssikkerhet etc. er ivaretatt. I tillegg har gjerne kunde ønske om bedre ytelser basert på erfaringer med eksisterende komponenter, samt at ytelse kravet til systemene gjerne har økt siden anlegget ble installert.

Utviklet og levert produkt

  • 1" Manuell 4/3 retningsventil.
  • Arbeidstrykk 5K psi (345 bar)
  • Dråpetett pga. at den brukes i sikkerhetssystem med akkumulator back-up system.
  • Medie er mineral og vannbasert hydraulikkoljer
  • Skal fysisk monteres uten endringer i eksisterende installasjon
  • Overhalingssett til eksisterende ventiler.
  • Kunde:KCA Deutag
  • Sted:HyCom AS
  • Årstall:2020

Kontaktperson