Archer AS

BOP kontroll system og Ringline Hydraulikk system med tilhørende utstyr på Njord A.

Overhaling, reparasjon, re-sertifisering og funksjonstesting på Njord A

Prosjektets omfang

BOP kontroll system og Ringline Hydraulikk system med tilhørende utstyr på Njord A.

Arbeidsoppgave

Overhaling, reparasjon, re-sertifisering og funksjonstesting av:

  • Hydraulikk pumper til Ringline system, med tilhørende ventilblokker
  • Resertifisering /overhaling av BOP kontrollpanel og alt tilhørende utstyr
  • Overhaling / rep. Av Triplex pumper
  • Re-sertifisering av akkumulatorer (trykksatt utstyr)
  • Rørlegging, trykktesting og flushing av nytt og eksisterende rørlinjer

Utfordringer og løsninger

Gammelt og utgått utstyr - Finne de riktige leverandører, samt finne de rette erstatningsproduktene der eksisterende gamle produkter er faset ut. Få produsert pakninger med riktig kvalitet.

Mye gammel røropplegg, hvor det var lekkasjer og som ikke lot seg reparere. Produsert nye rør iht. kundens krav og standard. Og dette i ulike dimensjoner og fittings.

  • Kunde:Archer AS
  • Sted:Njord A- Kværner Stord
  • Årstall:2018 - 2020

Kontaktperson

Åshild Irene Østerbø

Åshild Irene Østerbø

920 56 000 Send epost