Aker Solutions

Overhaling/service og resertifisering

Prosjektet ble utført i våre lokaler i tidsperioden april 2020 til august 2020.

Prosjektets omfang

Overhaling / service og Resertifisering av 14 stk. Stempel akkumulatorer -og 14 stk. Backup flasker, inkl. 4 stk. skid som akkumulatorene var montert i.

Arbeidsoppgave

  • Overhaling/service og resertifisering av 14 stk. Stempel akkumulatorer -og 14 stk. Backup flasker, inkl. 4 stk. skid som akkumulatorene var montert i.
  • På noen av skiddene skulle det også bytte fluid/medie fra Brayco til Oceanic (spesielle krav til rengjøring).
  • Alle akkumulatorer og Backup flasker ble demontert, overhalt/re-sertifisert iht. HyComs prosedyrer.
  • Etter re-sertifisering ble flaskene tilbakestilt i sitt respektive skid.
  • På skiddet ble alle rør og fittings og annet utstyr demontert, trykktestet, flushet og tilbakestilt.
  • Alle manometre er blitt kalibrert. - Alle «Block and Bleed» ventiler (Relief Valves) er blitt overhalt, rengjort samt Trykk Testet.
  • Avslutningsvis ble det foretatt lekkasjetest av de ferdig monterte skid, samt at disse ble klargjort for retur til kunden.

Komplett MRB dokumentasjonspakke som fulgte leveransen, er godkjent av kunden.

Utfordringer og løsninger

Å finne de gode og riktige løsningene er noe HyCom til enhver tid bruker mye tid på. Ved slike prosjekter som dette er vi trygge på den jobben vi gjør og hvordan den utføres. Alt av utstyr som benyttes ved trykktest etc. er alltid ivaretatt ved hyppige kontroller og ved kalibrering av utstyret.

  • Kunde:Aker Solutions
  • Sted:Hycom
  • Årstall:apr.2020 - aug.2020

Kontaktperson

Åshild Irene Østerbø

Åshild Irene Østerbø

920 56 000 Send epost