Bybanen

Bytte av slanger på Slamsugebil 904, samt service på hydraulikkanlegget.

Prosjektet ble utført på vårt verksted i perioden 25. februar til 29. mars 2022.

Prosjektets omfang

Bytte av ca. 200 stk. hydrauliske slanger i ulike dimensjoner, lengde og trykk klasser på «Slamsuge bil 904», samt tilhørende service på hydraulikk anlegg med kontroll av olje og filter skift.

Arbeidsoppgaver

Bybanen AS og HyCom signerte kontrakt for ovennevnte arbeidsoppdrag februar 2022. Grunnet alder på lastebil og hydraulikkslanger, samt skader, ble det besluttet å bytte alle hydrauliske slanger. Dette er en spesialbil som kjører både på vei og skinner (lettbane) og koster opp all sand, støv, rengjør og blåser det rent. Det er enormt mye hydraulikk, pneumatikk og vannutstyr på denne bilen. Denne bilen blir kalt Rillerens bil.

Testkjøring ble utført sammen med kunde, og fungerte tilfredsstillende.

Utfordringer og løsninger

Veldig mye kompakt utstyr på liten plass, det være seg hydraulikk, pneumatik og vann / spylesystemer. Trangt og vanskelig uten spesial verktøy å løse kobling /fittings på slangene. Løsningen ble å demontere vifteanlegg, sammen med annet utstyr for å få tilgang til de ulike slanger.

  • Kunde:Bybanen
  • Sted:HyCom AS
  • Årstall:2022

Kontaktperson

Åshild Irene Østerbø

Åshild Irene Østerbø

920 56 000 Send epost