Lærlingebedrift

Godkjent lærebedrift gjennom Vestland fylkeskommune

HyCom har lærlinger innen Industrirørleggerfaget, Industrimekanikerfaget og nå i seinere tid Industrimontørfaget.

Vi har hvert år skolelever som tar utplasseringen sin hos oss. Enten det er gjennom arbeidsuke i Grunnskolen eller yrkesrettet utplassering på VGS. HyCom har fått sertifiseringen “A Great Place to Work” og God Utdanning (FNs Bærekraftsmål nummer 4) er en del av vårt bærekraftsmål og samfunnsansvar.

Industrimontør

Lærlingebedrift for Industrimontørfaget

Stiftelsen opplæringskontoret IFOS bekrefter med dette at bedriften er medlem hos IFOS, og at de er godkjent som lærebedrift i faget Industrimontør.

En godkjent opplæringsbedrift, plikter å legge til rette for at lærling, lærekandidat og kandidat for Fagbrev på jobb har et trygt, inkluderende og innholdsrikt arbeidsmiljø hvor det er tiltrettelagt for faglig utvikling og livslang erfaring. Vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift er regulert i opplæringsloven med tilhørende forskrifter.

Industrimekaniker

Lærlingebedrift for Industrimekanikerfaget

Stiftelsen opplæringskontoret IFOS bekrefter med dette at bedriften er medlem hos IFOS, og at de er godkjent som lærebedrift i faget Industrimekaniker.

En godkjent opplæringsbedrift, plikter å legge til rette for at lærling, lærekandidat og kandidat for Fagbrev på jobb har et trygt, inkluderende og innholdsrikt arbeidsmiljø hvor det er tiltrettelagt for faglig utvikling og livslang erfaring. Vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift er regulert i opplæringsloven med tilhørende forskrifter.