Kvalitet og Miljøpolicy

Vi er en ISO 9001 og 14001 sertifisert bedrift

HyCom AS har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang

Vi tenker kvalitet, bærekraft, miljø og det grønne skiftet

HyCom AS har som mål å levere utstyr og tjenester som er i samsvar med myndighetenes krav, samt kundens behov, krav og forventninger.

HyCom AS har som mål å produsere og levere utstyr og tjenester uten å skade personell eller utstyr.

HyCom AS har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang, slik at bedriften ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet. HyCom AS skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar, som videre innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og våre handlinger.

HyCom AS vil benytte det etablerte Ledelsessystemet som et sentralt styringsverktøy for å nå oppsatte Kvalitets og HMS-mål, og til å sikre økonomisk trygghet og fremtidig kontinuerlig forbedring.