Det grønne skiftet

Hva kan du som kunde gjøre av tiltak for miljøet

Som vi i HyCom sier «sammen blir vi sterkere». Vi blir da bedre rustet til morgendagens utfordringer. «Se muligheter fremfor begrensninger»

Som vi i HyCom sier «sammen blir vi sterkere».

Vi blir da bedre rustet til morgendagens utfordringer. «Se muligheter fremfor begrensninger». Øk levetiden på maskiner og utstyr, reduser fare for utslipp mm. Se vår oversikt av tiltak som sparer miljøet og kostnader.

Regelmessing vedlikehold / service på hydraulikk utstyr mm

 • Være i forkant av kontroll av eget utstyr
 • Ha vedlikeholdsplan (intervaller for eget utstyr)
 • Gjennomføre service & vedlikehold iht plan,
 • Re-sertifisering av Trykksatt utstyr
 • Kontrollere / verifisere medie/hydraulikk olje med oljeanalyse
 • Kontrollere, verifisere og utbedre for eventuelle lekkasjer
 • Benytte mer Biologisk nedbrytbare produkter
 • Benytte Walform /Eo2Form, 2 stegs snittring – fremfor ett steg snittring
 • Automatisering, og overvåking av hydraulikk anlegg
 • Frekvensstyring
 • Benytte variable og støysvake pumper
 • Offline filtrering

Hva vil du da oppnå for miljøet?

 • Øker levetiden på maskiner og utstyr
 • Redusere «Miljøavtrykket»
 • Redusere uønskete hendelser, miljø utslipp, og kjøp komponenter ved re-sertifisering.
 • Redusere faren for utslipp til natur, sjø etc.,
 • Redusere «Havari» og påfølgende utbedringer
 • Reduserer kostnad med destruering / skraping av gamle komponenter og tilhørende arbeid
 • Energi sparing
 • Mindre oljeforbruk, og renere olje

Hva vil du da oppnå I sparte kostnader?

 • Redusere driftsstans og nedetid
 • Mindre behov av nye komponenter
 • Lengre levetid på maskiner og utstyr
 • Redusere kostnaden med uønskete hendelser og miljø utslipp.
 • Reduserer kostnad med nye komponenter og tilhørende arbeid
 • Reduksjon i personalkostnader
 • Sparte driftskostnader
 • Reduksjons i miljøavgifter