Om oss

Hvem er Hycom?

Service, feilsøking og vedlikeholdstjenester innen landbasert industri, fiskeri/havbruk og olje/gass og onshore/offshore.

icon

Leverer til avtalt tid

HyCom utfører arbeidet kvalitetsmessig etter gjeldende forskrifter, og vi leverer til avtalt tid

icon

Moderne fasiliteter

På Håkonshella i Bergen har vi eget kaiområde med tilhørende verksteder, kontorer mm.

icon

ISO sertifisert

Vi er en ISO9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018 sertifisert bedrift

HyCom er en mellomstor virksomhet som utfører service, feilsøking -og vedlikeholdstjenester innen landbasert industri, fiskeri/havbruk og olje/gass og onshore/offshore. Vi har meget velutstyrte verksteder som er en viktig ressurs for å serve våre interessepartnere i alle ledd.

HyCom ligger sentralt og kort vei til industri og de store aktørene i markedet. Med en ledelse som er tydelig kan vi sammen skape trygghet og styrke kvalitet og miljø innen våre fagområder.

Alle våre medarbeidere har den kompetanse som til enhver tid kreves for å kunne imøtekomme kvalitet, miljø, myndighetskrav, lover og forskrifter.

Organisasjonen befinner seg i et landskap med få aktører. Produkter og tjenester som leveres krever høy presisjon i alle ledd. Bevissthet rundt KHMS-ledelse og styring vil være avgjørende for hele spekter av de suksessfaktorer som ligger i et godt kundeforhold. De indre og ytre forhold dreier seg om ansatte, kunder, leverandører og det offentlige.

Hvem er vi?

Slik ble Hycom til -
År for år

HyCom skal være en foretrukket leverandør i Norge på leveranse av service, feilsøking -og vedlikeholdstjenester innen landbasert industri, fiskeri/ havbruk og olje/gass onshore/offshore.

Vi skal være den leverandør kunden kan søke trygghet hos i usikre tider. Vi fremmer våre ressurser og kompetanse slik at våre interesseparter blir møtt på alle områder.

Se tidslinjen

Miljø i fokus

ISO9001:2015, ISO14001:2015 og ISO45001:2018 sertifisert bedrift

HyCom AS har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang, slik at bedriften ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet.

HyCom AS skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar, som videre innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og våre handlinger.

KHMS Politikk

Ta kontakt med oss

Vi er tilgjengelig på telefon og epost i våre åpningstider. Utover dette benytt vår vakttelefon.