Sirkulær økonomi

Kretsløpsøkonomi / Sirkulær økonomi

Kretsløpsøkonomi/sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette oppnås ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

HyCom er det viktig for oss å sikre en bærekraftig utvikling gjennom vår produksjon og arbeidsmetoder. Vi jobber kontinuerlig i fellesskap med våre kunder og leverandører for å ivareta maskin og utstyr så lenge det lar seg gjøre. Vi jobber hele tiden for å benytte så lite ressurser som mulig samtidig som produksjon, kvalitet og HMS opprettholdes.

Avfallsreduksjon

 • Alt av engangsbestikk, engangskopper og fat i plast fases ut. Alt engangskopper og fat reduseres.
 • Minimisere restavfall.
 • Vi har egen miljøstasjon med miljøcontainer for farlig avfall. Og med et mål om å ha null avvik innen kildesortering så stiller vi sterke krav til oss selv som bedrift og ansatte vedr. kunnskap innen sortering av avfallet.

Gjenbruk eller ombruk

 • Vi fremmer fordeler med jevne serviceintervaller på kundens maskiner og utstyr. Dette for å ivareta produktet enda lengre, samt å utsette nykjøp.
 • Vi kjøper ikke inn emballasje og paller, men har fokus på gjenbruk på det som kommer inn til oss fra leverandører.
 • Gjenbruk av filler som ikke er tilsmusset
 • HyCom vasker alt av arbeidstøy selv, ungår unødige transportkostnader
 • Innlevering av stål i ulike kvaliteter til gjenvinning.

Bruke fornybar energi og energisparing i produksjon og ved transport.

 • HyCom bruker kun strøm (vannkraft til oppvarming).
 • Innen 2027 har HyCom som mål at 30% at arbeidsbiler er elektriske.
 • Installert varmepumper og bevisstgjøring blant ansatte om å holde porter og dører lukket ved lave temperaturer ute.

Vi ser dette i samsvar med FNs bærekraftsmål:

logo: Ansvarlig forbruk og produksjon