Samfunnsansvar

Sosiale og miljømessige hensyn

I HyCom gjør vi vårt beste for å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift og i forhold til våre interessepartere.

Med fokus på kvalitet og en tryggarbeidshverdag kan vi sørge for økt engasjement, en styrket kompetanse og tyngde i samfunnet som igjen gir bedre lønnsomhet og ikke minst at en kan ivareta de ansatte og samfunnet rundt.

Great Place to Work

Hycom ble i oktober sertifisert som Great Place to Work. Dette er vi veldig stolte over og vi jobber på videre.

Les mer: Komplett sertifisering på greatplacetowork.no

I kjernen av Great Place To Work sitt arbeid ligger Trust Model© - som gir selve definisjonen av en god arbeidsplass. Modellen er basert på 30 år med forskning og data samlet inn gjennom deres medarbeiderundersøkelse Trust Index©. Denne undersøkelsen blir årlig tatt av millioner av mennesker verden over.

Vi ser dette i samsvar med FN`s bærekraftsmål nr.4, nr.5 og nr.8

Statistikk over medarbeidernes opplevelse hos HyCom Hydraulikk Competance, sammenlignet med en typisk organisasjon:

Godkjent lærebedrift gjennom Vestland fylkeskommune

Hycom er godkjent lærebedrift gjennom Vestland fylkeskommune og har lærlinger innen Industrirørleggerfaget, Industrimekanikerfaget og nå i seinere tid Industrimontørfaget.

Vi har hvert år skolelever som tar utplasseringen sin hos oss. Enten det er gjennom arbeidsuke i Grunnskolen eller yrkesrettet utplassering på VGS.

Vi ser dette i samsvar med FNs bærekraftsmål:

logo: God utdanning logo: Likestilling mellom kjønnene logo: Anstendig arbeid og økonomisk vekst