KHMS Politikk

KHMS politikk og vår visjon

HyCom AS har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang

Fokus på arbeidsmiljø, kvalitet og et bærekraftig miljø

HyCom har som mål å oppnå kvalitet i alle ledd gjennom å levere utstyr og tjenester som er i samsvar med myndighetens krav, samt kundens behov, krav og forventninger. HyCom har som mål å produsere og levere utstyr og tjenester uten å skade personell og utstyr.

HyCom`s ansatte skal til enhver tid føle seg trygg og ivaretatt på arbeidsplassen gjennom tydelig ledelse og dedikert personell med ansvar for etterlevelse.

HyCom AS har som mål å søke de beste løsninger som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang, slik at bedriften ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet. HyCom AS skal oppfattes som en miljøbevisst bedrift, der de ansatte til enhver tid tar miljøansvar, som videre innebærer at vi viser omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og handlinger.

HyCom AS vil benytte det etablerte Ledelsessystemet som et sentralt styringsverktøy for bl. a. eliminering av trusler og risikomomenter, men også gjennom konferering og deltakelse i organisasjonen for å oppnå:

Oppsatte Kvalitets- og HMS-mål, et godt arbeidsmiljø, redusere sykdom og skade, samt sikre økonomisk trygghet og fremtidig kontinuerlig forbedring.

HyCom sin visjon

Vi skal være den ledende leverandør innen fornybar energi og hydraulikk- tjenester, kjent for våre fantastiske medarbeidere, service og resultater.

Vi er dette ved å:

  • Være fremtidsrettet når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres i vår næring.
  • Benytte vår kunnskap og ekspertise til å påvirke våre kunder og leverandører til å legge vekt på bærekraft i deres aktiviteter og valg.
  • Være en ansvarlig arbeidsgiver
  • Sørge for at alle våre ansatte får kontinuerlig påfyll av økt kompetanse.
  • Gjennom samhandling å fremdyrke de ansattes vekst og personlig trivsel.
  • Ha de beste leverandører og samarbeidspartnere.
  • Være en ansvarlig leverandør med service i alle ledd.

«Vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør innen vårt segment, og vi skal fortsette med å tilby de beste bærekraftige løsninger»

HyCom – Din nøkkel til økt bærekraft innen Fornybar Energi og Hydraulikk.