Bærekraft

Vi tar hensyn til mennesker og miljøet rundt oss

Vi blir da bedre rustet til morgendagens utfordringer. «Se muligheter fremfor begrensninger». Øk levetiden på maskiner og utstyr, reduser fare for utslipp mm. Se vår oversikt av tiltak som sparer miljøet og kostnader.

icon

Fremtidsrettet utvikling

Vi skal imøtekomme fremtidige behov ved å velge løsninger som ikke stopper utviklingen og mulighetene for våre neste generasjoner.

icon

Bærekraftig innflytelse

Vi skal benytte vår kunnskap og ekspertise til å påvirke våre kunder og leverandører til å legge vekt på bærekraft i deres aktiviteter og valg.

icon

Kontinuerlig forbedring

Vi tar hensyn til menneskene og miljøet rundt, og har FN`s bærekraftsmål i bunn av vår tankegang.

Alle bærekraftsmål er viktige, og den største bærekraftsverdien ser vi når et tiltak for et mål også gir positive ringvirkninger mot andre mål. Vi i HyCom har valgt ut fem mål som vi vil ha ekstra fokus på.

logo: God utdanning logo: Likestilling mellom kjønnene logo: Anstendig arbeid og økonomisk vekst logo: Ansvarlig forbruk og produksjon logo: Stoppe klimaendringene

I HyCom har vi satt oss følgende satsingsområder:

  • Tilføre samfunnet arbeidsplasser og nye muligheter.
  • Ivareta medarbeidere og deres familier.
  • Finne gode tiltak som sparer miljøet og mennesket for unødige belastninger.
  • Vi etterstreber å kunne redusere vårt miljøavtrykk gjennom flere aktive tiltak.
  • Være en foretrukket leverandør i markedet.
  • Involvere ansatte i bærekraftsarbeidet i HyCom