Råd, ekspertise og god service for best mulig drift

2020 har vært et meget spesielt år, i første kvartal slo CV19 Pandemien ned som en bombe, og siden har denne preget oss alle.

Vi må ikke komme i samme situasjon, derfor oppfordrer vi i HyCom å følge alle nødvendige tiltak som er satt inn for å begrense, og aller helst stoppe denne CV19. Følg de instrukser og anbefalinger våre myndigheter har kommet med.

Dette vil bli hjelp til selv hjelp, og sammen blir vi sterkere og bedre rustet for tiden vi nå har foran oss. Den vil bli meget krevende, annerledes – men håper mest av alt at den blir “Spennende”.

Spennende - betyr noe positivt som vi alle absolutt trenger, se muligheter fremfor begrensninger.

Selv om ovennevnte CV19 gir oss utfordringer, må:

  • Alle hydraulikk systemer og tilhørende utstyr og komponenter ha et jevnt og godt vedlikehold / service. Det være pumper, motorer, ventiler, sylindere etc.
  • Re-sertifisering / service av trykk satt utstyr er i så måte særdeles viktig å holde kontroll på. «Uønskete hendelser», kan fort oppstå pga. manglende oppfølging og service, og med de fatale konsekvenser dette kan medføre er dette særdeles viktig.
  • Et intervall system og tilhørende oppfølging - ettersyn øker levetiden, som betyr minimal nedetid og som igjen gir reduserte driftskostnader.

Vi tilbyr oss å bistå med råd, ekspertise og god service for best mulig drift. Trenger Dere videre andre type tjenester som design & utvikling, kan vi også tilby dette.

HyCom er tilgjengelig for ovennevnte oppdrag, tidlig og seint 24/7.

Vi kan ikke stoppe opp, og Julen nærmer seg med stormskritt – defor vil vi I samme anledning ønske dere alle en flotte God Jul og Godt Nyttår.

Takk for godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Hydraulikk Competance AS