Sommerhilsen 2020

Hycom ønsker alle våre kunder og leverandører "en flotte sommer"

TIL ALLE VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTER

Da var det igjen tid for å ønske alle våre kunder og leverandører “en flotte sommer”.
Nettopp det trenger og fortjener vi alle sammen, etter en så turbulent vår.

De fleste av oss, i de ulike bransjer, har opplevd mange krevende år mtp. finanskrise, oljekriser osv., og nå denne CV19 epidemien. Hvem kunne forestilt seg at denne situasjonen skulle ramme oss alle, på ulike vis – men også så brutalt – det er nesten ufattelig.

Vi oppfordrer alle til å fortsette medmenneskelighet for hverandre - «alt kommer til å bli bra».

Heldigvis har vi også klart oss bra så langt, men det er nok ikke over – skal vi tro på ekspertene. Selv om vi står foreløpig «Stødt», tenker vi på mange av de andre som ikke har trygg grunn lenger. Å gå sommeren i møte – kan være tøft for mange.

Likevel er det utrolig viktig med optimisme, og nettopp det har vi i HyCom Hydraulikk Competance AS. Vi har en god gjeng med dyktige medarbeidere som står på tidlig og seint for å hjelpe våre kunder med små og store arbeidsoppdrag. Husk at vi er her for Dere, og vil takke Dere alle for godt samarbeid. Med en så flott kundeportefølje kreves det også gode leverandører, og det har vi.

Vi har som før, dyktig fagpersonell med relevante sertifikater - innen mek. og hydraulisk arbeid.
Design / utvikling, produksjon, installasjon, service og vedlikehold – onshore / offshore.

HyCom Hydraulikk Competance AS har fortsatt 24/7 service og vil etter beste evne sørge for at alle våre nye og gamle kunder, det være seg onshore, offshore, landbasert industri, fiskeri, rederi kunder får den assistanse/service som ønskes.

Ring eller send forespørsel og vi besvarer umiddelbart.

Vi vil med dette få ønske dere alle lykke til videre i en «Vanskelig og utfordrende tid» -
samt ønske Dere alle en “FLOTTE SOMMER”!

PS: MERK AT VI FRA 8.7.20 HAR ENDRET FORRETNINGSNAVN TIL HYCOM HYDRAULIKK COMPETANCE AS