Sikkerhet, kvalitet og miljø i fokus: Hycom oppnår ny sertifisering

– Wow, det har vært et hektisk, men veldig givende år for oss her i Hycom, sier Birthe Østerbø, kvalitetsleder i HyCom.

I desember 2022 ble vi resertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Ytre Miljø, og vi oppnådde også en sertifisering for første gang i henhold til ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø. Vi er så stolte og ydmyke over å vise frem vårt sertifikat!

ISO -Sertifiseringer er viktige for HyComs trygghet og bærekraft

Vi har valgt å satse på ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 for å jobbe på en sikker og bærekraftig måte. ISO 9001 er et godt verktøy for å sikre kvalitet i alle ledd, mens ISO 14001 hjelper oss å minimere vår påvirkning på miljøet og øke vår miljøbevissthet. Vi ser på ISO 45001 som et viktig verktøy for å skape en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte. Med disse sertifiseringene i ryggen har vi et solid verktøy som hjelpemiddel til å ivareta kvalitet, mennesket og det ytre miljø.

En viktig del av alle sertifiseringene, inkludert ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, er å ha en god HMS-kultur (Helse, Miljø og Sikkerhet). En god HMS-kultur innebærer at alle ansatte forstår viktigheten av å jobbe på en trygg og bærekraftig måte, og at de følger KHMS-systemet og retningslinjer for å opprettholde en sikker arbeidsplass. En god HMS-kultur innebærer også at alle har mulighet å komme med forbedringsforslag og innspill til hvordan bedriften kan jobbe bedre og mer effektivt, samt en trygg og imøtekommende ledelse.

Så, hva betyr egentlig dette for HyCom?

For det første viser sertifiseringene at vi har et velfungerende ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, noe som øker tilliten til oss hos våre kunder, leverandører og andre interessenter.

Men dette er bare begynnelsen. Vi skal fortsette å jobbe hardt for å sikre høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr, ivareta miljøhensyn i alle aspekter av vår virksomhet, og sørge for et trygt og sunt arbeidsmiljø for våre dyktige medarbeidere.

Vi håper at vår resertifisering vil åpne nye dører og gi oss enda flere muligheter. Så hold øynene åpne for oss . — Vi skal fortsette å yte vårt beste for våre kunder og samarbeidspartnere, avslutter Birthe.

Vi håper at vår resertifisering vil åpne nye dører og gi oss enda flere muligheter. Så hold øynene åpne for oss .

Hva sier denne sertifiseringen om Hycom?

Sertifiseringene er en bekreftelse på at Hycom oppfyller strenge kriterier innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Dette sikrer at Hycom har et system for å kontinuerlig forbedre sine tjenester og ivareta sine ansatte og omgivelser.

  • Det viser at Hycom har høye standarder for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
  • Det gir Hycom økt tillit og troverdighet hos eksisterende og potensielle nye kunder.
  • Sertifiseringene hjelper Hycom å forbedre sine interne prosesser og arbeidsmetoder.
  • Hycom har et solid grunnlag for å ivareta ansattes sikkerhet, helse og velvære.