Informasjon i forbindelse med Korona epidemien

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger og innfører flere nødvendige tiltak.

Hydraulikk Competance AS (HyCom AS) ønsker å informere alle våre kunder og leverandører at vi holder åpent, og har 24/7 service.

Vi har i en tidlig fase gjort de nødvendige og anbefalte tiltak fra Helsemyndighetene, og fulgt opp med egne tiltak utover det anbefalte. Vi opprettholder driften pr. idag og håper det kan fortsette. Noe redusert kan det bli mtp. respons på forespørsel, tilbud, leveringstider etc. men vi gjør vårt ytterste for å serve alle våre kunder på best mulig måte.

Videre har vi måtte begrense besøkende hos oss, det være seg kunder eller leverandører. Oppfølginger av prosjekter etc. bør tas pr. telefon / skype så sant dette er mulig.
Ber om at alle må avtale for eventuelle nødvendige henvendelser / besøk.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom behovet for arbeid som, feilsøking / service / vedlikehold på hydraulikk og mekanisk utstyr, etc. melder seg

Uavhengig av hva som skjer må vi ha tro på framtiden. Vi vil samtidig utrykke en stor takk til alle som gjør sitt beste for å begrense smitten.