Slik ble Hycom en solid og etablert nisjebedrift

Fjorten år etter oppstarten er HyCom en solid etablert nisjebedrift innen feilsøking, reparasjon, utbedring og testing på ulike hydraulikk-systemer. Videre vedlikehold og resertifisering av trykksatt utstyr.

Bedriften leverer hydrauliske tjenester av god kvalitet og til konkurransedyktige priser, og teller 30 motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere.

Oppstarten var imidlertid litt mer beskjeden.

- I starten var vi fire grundere i et lite naust i Håkonshella. Etter et og et halvt år rekrutterte vi våre første tre ansatte, og siden har vi vokst gradvis til den størrelsen vi er i dag. Kundemassen vår har vært stabil og god hele veien, og vi betjener fortsatt mange av de første kundene våre, forteller daglig leder Åshild Østerbø.

Strategisk plassert midt i leden

HyCom har for lengst vokst ut av naustet hvor det hele startet, men adressen er fortsatt den samme. I Håkonshella, et lite steinkast fra plassen hvor Håkon den Gode ble født i 920 og døde etter slaget på Fitjar i 960, ligger bedriften sentralt plassert midt i leden mellom Ågotnes, Mongstad, Hanøytangen, Bergen sentrum, Haakonsvern og Flesland.

- Plasseringen vår var et strategisk valg helt fra starten av. Herfra er det kort vei ut til alle disse viktige industriområdene og havnene, og med en kai med god dybde som en del av anlegget vårt kan vi også ta inn de minste båtene for service.

- Når det gjelder veksten vår har vi etter hvert nådd den størrelsen som er riktig for oss. I dag fokuserer vi ikke på videre vekst, men på å levere solide og konkurransedyktige tjenester til en spennende og variert kundemasse. Vi tar ikke på oss større jobber enn vi vet vi kan stå inne for, og gjennom vakttelefonen vår er vi tilgjengelig 24/7, sier Åshild.

Hun forteller at det stadig kommer telefoner utenom den faste arbeidstiden.

- Det kan være alt fra en røket slange på en traktor til en utkalling til Nordsjøen. Når hydraulikken stopper opp stopper alt opp, så utrykninger på kort varsel er en del av jobben, sier hun.

I dette lille naustet i Håkonshella startet det hele. Etterhvert som HyCom vokste ble det nødvendig med større lokale. Naustet står her fortsatt.

ISO 45001-sertifisering

I kalenderen for 2022 står blant annet ISO 45001-sertifisering for arbeidsmiljø. Dette er en standard for et trygt arbeidsmiljø, og gjelder på tvers av alle bransjer. Sertifiseringen krever at bedriftene identifiserer farer og vurderer risiko innenfor aktivitetene og tjenestespekteret sitt, og fordelen med sertifiseringen er bedre kontroller og det å kunne dokumentere forbedringer innen arbeidsmiljøet.

- Vi er i startfasen av dette arbeidet akkurat nå, og sikter oss inn på å ha gjennomført sertifiseringen ved slutten av året, sier kvalitetsleder Birthe Østerbø.

- ISO 45001-sertifiseringen er en naturlig videreføring av 9001- og 14001-sertifikatene som HyCom tidligere er sertifisert for. Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø er på mange måter tre sider av samme sak. HyCom skal være et godt sted å arbeide. Vi skal være en leverandør med kvalitet i alle ledd og med et minimalt miljømessig fotavtrykk. Dette er viktig vis a vis våre ansatte, og det er viktig for kundene våre, sier hun.

Offshore og landbasert industri

Våre kunder er representert innenfor et bredt spekter av offshore og landbasert industri. Oljeservice-selskap, fiskeriflåten, landbruket, kraftbransjen, Forsvaret, matindustrien og rederiene – listen over næringene som bruker HyCom til testing, vedlikehold, reparasjoner og resertifiseringer er lang, sier hun.

- Én ting har de imidlertid alle til felles: De er opptatt av kvaliteten på leverandørene sine, og ikke minst at vi kan dokumentere denne kvaliteten. Derfor er ISO-sertifiseringen viktig for oss, slår Birthe fast.

Hun har også registrert en positiv endring blant kundene de siste årene.

God service er nøkkelen til sikker drift

- Slik vi opplever det har fokuset på godt vedlikehold og mest mulig gjenbruk øket de siste årene. Dette gjenspeiler seg hos mange av våre kunder. Vi blir ikke bare tilkalt når noe har gått i stykker. Vi er oftere og oftere inne som rådgiver i en tidligere fase, og hjelper dem med å unngå at ting går i stykker, sier hun.

- God service er nøkkelen til sikker drift uten uforutsett driftsstans, avslutter Åshild og Birthe i kor.