Nå er HyCom Miljøsertifisert

– Kundene stiller strenge krav til oss. De kravene er vi opptatt av å møte, og som et ledd i dette arbeidet har vi nå gjennomført en ISO 14001 miljøsertifisering av HyCom, sier kvalitetsleder Birthe Østerbø.

Sammen med daglig leder Åshild Østerbø har hun siden 2017-18 ledet arbeidet med miljøsertifisering av bedriften, og i desember i fjor kom bekreftelsen.

Nå har HyCom både ISO 9001 kvalitetsertifikat og ISO 14001 miljøsertifikat, og bedriften i Håkonshella i Bergen har dermed de nødvendige sertifikatene på plass for å kunne tilfredsstille fremtidige myndighetskrav, kundekrav og egne interne krav.

- Arbeidet med ISO 14001 har ikke bydd på noen store omveltninger på verkstedet, men det har gjort oss mer bevisst i tankegangen omkring miljø. Vi har blant annet fjernet en del de noen av de mest skadelige kjemikaliene, og noen er også erstattet med miljøvennlige produkter. Vi har lagt om noe av vareutleveringen og mottaket vårt, sier Åshild Østerbø.

- Vi kjøper ikke emballasje, det har vi i grunnen aldri gjort, kun med få unntak. Vi gjenbruker i stedet det som kommer inn av emballasje, enten det er pakkeplast, krepp-papp, esker eller kartonger, legger Birthe Østerbø til.

- I tillegg til dette har vi nå fått opp en egen miljøstasjon der alt avfallet vårt blir sortert og ivaretatt, og generelt har vi blitt mye mer påpasselig både med forbruket og med sorteringen på verkstedet, sier begge i kor.

ISO 14001-Verdenskjent standard for miljøstyring. Miljøsertifikatet er et bevis på at HyCom aktivt er med på å redusere miljøbelastningen til bedriften, produktene og tjenestene.

Kvalitets- og miljøsertifisert

HyCom ble etablert i 2008, og arbeidsstokken teller i dag 27 ansatte.

- Vi leverer og reparerer det meste det renner olje gjennom, og vi er store nok til å kunne garantere robuste og pålitelige leveranser samtidig som vi er små og dynamiske nok til at vi kan hive oss rundt dersom det er noe som haster, sier Kvalitetsleder.

De fleste kundene til HyCom er norske, men leveransene skjer til hele verden – både onshore og offshore. All produksjon skjer i Bergen, og HyCom både designer og produserer selv. I tillegg utgjør overhaling og sertifisering av trykksatt utstyr en vesentlig del av virksomheten.

Videre forteller Daglig Leder at sertifiseringsarbeidet forbundet med ISO 14001 var tidkrevende, så som arbeidet med ISO 9001 i sin tid.

- Den gangen handlet det om kvalitet, denne gang om miljø, men begge deler dreier seg i bunn og grunn om påpasselighet og gode rutiner og systemer, skyter hun inn.

En miljøbevisst bedrift

- Kundene stiller strenge krav til oss, og de må vi selvsagt kunne møte, legger Birthe Østerbø til.

I forbindelse med ISO 14001-sertifiseringen har HyCom også skjerpet kravene til sine egne leverandører.

- Vi har gått ned på antall leverandører, og velger så langt det lar seg gjøre de bedrifter som har kvalitet -og miljøfokus. I miljøpolicyen vår har vi nå nedfelt at vi skal være en miljøbevisst bedrift hvor de ansatte til enhver tid tar miljøansvar, og at vi skal vise omtanke for samfunnets sårbarhet gjennom våre valg og handlinger. Dette SKAL vi etterleve, slår Åshild Østerbø fast.

En må alltid huske at arbeidet omkring Kvalitet og Miljø er en kontinuerlig prosess i hverdagen.

Les mer om HyComs miljø- og kvalitetspolicy her