lukk

Sentralbord og kontormedarbeider Linn Mortensen
Tlf.: 55 15 08 60
post@hycom.no

HyCom Kundesenter

Vårt kundesenter er tilgjengelig hele døgnet, alle dager i uken.
Våre ordinære åpningstider er Mandag til Fredag mellom 08:00 og 16:00.

55 15 08 60

Dette er nummeret til resepsjonen. Benytt dette nummeret i våre åpningstider.

99 52 80 80

Har du akutte problemer? Dette er vårt døgnåpne vaktnummer.

post@hycom.no

Send oss din henvendelse på epost. Vi svarer ved første anledning.

Lukk
Hvorfor benytte HyCom sine tjenester?

Hycom utfører arbeidet kvalitetsmessig etter gjeldende forskrifter, og vi leverer til avtalt tid. Vi tilbyr hydrauliske tjenester av god kvalitet og til en konkuransedyktig pris. Vårt hovedfokus er at "Fornøyde Kunder – gir merarbeid".

Tar utfordringen på det meste som renner olje i!

Hva er Hycom sin visjon for fremtiden?

HyCom skal innen 2020 være en foretrukket leverandør i Norge på leveranse av service -og vedlikeholdstjenester innen hydraulikk, Havbruk og fiskeri. Vi skal være den kunden kan søke trygghet hos i usikre tider.

Vi fremmer våre ressurser og kompetanse slik at våre interesseparter blir møtt på alle punkter.

Hydraulikk Competance AS (videre kalt HyCom) sin historie startet en stormfull vinterdag, rettere sagt 1.Februar 2008. Fire kollegaer gav seg hos VNH (Vestnorsk Hydraulikkservice AS) og startet opp sitt eget foretak innen Hydraulisk,mekaniske vedlikehold og reparasjonsarbeid.

Et lite rødt naust i Håkonshella ble valgt til startstedet, -og det ble kjøpt inn og rigget til med det nødvendige verktøy og utstyr. Hvem skulle kunne vite at dette var starten på et til nå 10 år gammelt "ekteskap" mellom gode kollegaer og ikke minst gode kunder og samarbeidspartnere.

2008

Etter dørene åpnet merket HyCom raskt at etterspørselen innen segmentet hydraulikk økte og at staben måtte utvides. Dette resulterte i at det måtte ansettes ytterligere tre personer innen funksjonene på verksted og kontor. Nå jobbet det syv ansatte sammen i dette lille nøstet

2009

Gleden var stor da vi desember 2009 flyttet over veien og inn i nytt det nye industribygget som da stod klart til oss. Dette verkstedet/bygget som fikk navnet VK1 var på hele 500m2 og var en merkbar forskjell fra de 68m2 vi var vant til. Vi rigget oss til med traverskran, HPU'er og annet utstyr som vi bare kunne drømme om i nøstet. Hverdagen til personellet til HyCom var blitt utrolig mye lettere, og flere større og mer spennende arbeidsoppgaver kom vår vei. Etterspørselen fortsatte å øke, og HyCom trengte enda mer personell med seg på laget.

2011

I begynnelsen av 2011 bestod staben vår av teknisk ingeniør, industrirørleggere, industri mekanikere og service engineerer,i tillegg til kontorpersonell. Etter hvert som mer personell kom til, -og jobbene ble større og mer krevende, ble det besluttet å utvide arealet til HyCom nok en gang.

2012

I mai 2012 ble arealet utvidet med ytterlige nye lokaler. Det fikk navnet (VK2), og nå hadde vi totalt 1150m2 inne areal og boltre oss på. I de nye lokalitetene ble det bygget egen test avdeling med videoovervåket trykktestrom. Her kunne testene nå utføres opptil 2500bar, og eventuelt høyere ved kundebehov. Re-sertifiserering av trykk satt utstyr som akkumulatorer og gassflasker ble en stor oppgave i vårt arbeid.

2013

I 2013-14 begynte vi for fullt å arbeide mot en ISO sertifisering, etter å ha arbeidet etter denne i noen år. Vi fikk merke at kundene nå krevde mer og vi måtte sertifisere oss for å kunne utføre arbeid for de store innen oljebransjen. Dette tok vi på strak arm og ble sertifisert iht. ISO 9001-2008 første gang i nov. 2013. Jobbene var mange og flere arbeidere ble endel av HyCom, i begynnelsen av 2014 var vi totalt 28 ansatte. Vi kunne nå utføre enda mer arbeid innen vårt spesial felt, da vi hadde mer ressurser og erfaring.

2014

November 2014 skulle også bli en meget spesiell dag for oss, en nitrogenbeholder under test skulle eksploderte og endelokket fòr som prosjektil gjennom taket. Takket være erfarne kollega, gode rutiner og prosedyrer som ble overholdt -ble ingen personer skadet. Kun materielle skader på bygg og anlegg. Dette har klart gitt oss alle en lærdom, om hvor viktig det er å benytte riktig personell og utstyr til rett arbeid scope. Pga. ovennevnte måtte da bygget VK2,utbedres og repareres, og var uten drift noen mnd.

2015

Januar 2015 fikk vi tilgang på enda et nytt bygg VK3, og dette benyttet vi oss av. Her flyttet vi hele administrasjonen samlet med alle de fordelene dette innebar i 3 etg. Vi fikk også i tillegg et eget varemottak,samt nok en stor verksteds hall til videre arbeid. På slutten av året merket også HyCom nedgangen innen oljesektoren. Vi var snar med å snu oss rundt, og vendte oss mot andre segmenter som trengte vår kunnskap. Foruten landbasert industri, nevnes spesielt aktører innen fiskeindustrien. På bakgrunn av dette fikk HyCom å få flere bein å stå på. Vi var ikke lenger så avhengig av oljesektoren som var inne i en stadig nedadgående spiral.

2016

Starten av 2016 var vi 30 ansatte, 9 personer på kontoret og 21 personer i verkstedet. Vi arbeidet mye med å få inn arbeid slik at vi kunne beholde alle våre ansatte. Det var tøft og selv etter hardt arbeid måtte vi utpå høsten sende ut varsel om permitteringer. Noen ble permittert i ca.4 uker, men heldigvis tok arbeidsmengden seg opp og vi kunne få alle i arbeid igjen. Siden har ingen vært permittert og vi har kunne ivareta alle ansatte.

2017

2017 startet like tøft så 2016 sluttet.Vi arbeidet hardt for å få inn nok forespørsel og arbeid inn og dette ga resultater. Vi klarte oss relativt bra gjennom igjennom hele året. I de perioder det var ledig arbeidskapasitet, ble denne omdisponert og investert i bygging-og ferdigstilling av vår nye trykktest unit. Denne benyttes til test / funksjons kjøring av ventiler, pumper, motorer etc. En meget god investering for oss.

2018

2018 er her og vi står på videre og ser en liten økning i forespørsler, tilbud og arbeid innen oljesektoren. Veldig bra. Det er i motgang vi blir enda sterkere,og sammen kan vi bevise det! HyCom er 10 år i 2018 og det er vi umåtelig stolt av.

Håkonshella Hycom
Åshild Irene Østerbø - Hycom
Åshild Irene Østerbø

Daglig leder
Tel: 920 56 000


ao@hycom.no

Birthe Østerbø - Hycom
Birthe Østerbø

Kvalitetsleder
Tel: 47 64 90 73


bo@hycom.no

Thelma Stenbro - Hycom
Thelma Stenbro

Aut. regnskapsfører
Tel: 982 41 233


ts@hycom.no

Stig-Rune Søvdnes - Hycom
Stig-Rune Søvdnes

Prosjektingeniør
Tel: 415 04 261


srs@hycom.no

Raymond Stenbro - Hycom
Raymond Stenbro

Prosjektleder
Tel: 920 31 984


rs@hycom.no

Jørgen Johnsen - Hycom
Jørgen Johnsen

Teknisk tegner
Tel: 55 61 17 80


jj@hycom.no

Thomas Andre Østerbø - Hycom
Thomas Andre Østerbø

Tek.tegner / Prosjekt medarbeider
Tel: 907 746 37


to@hycom.no

Vi har eget kaianlegg

Vi har våre lokaler i Håkonshella, Bergen. Dette er ett større området, pent opparbeidet, med kaiområder for private. Her er det mye trafikk om sommeren, med tankanlegg for småbåter.

Åpne lokasjon i Google Maps

Besøksadresse:

Håkonshellaveien
5174 MATHOPEN

Postadresse:

Håkonshellaveien 201C
5174 MATHOPEN
Bergen, Norway

E: post@hycom.no